METODA ARNO STERNA
Malování jako hra

„Nemusíte chtít se někým stát. Vy už jste!“

Malování jako hra je tvořivý proces k nalezení a rozvíjení kreativity, soustředění a sebedůvěry

Objevitelem metody je francouzský pedagog Arno Stern, který díky péči o válečné sirotky vytvořil jedinečnou metodu sebepoznávání. Chuť malovat je vlastní každému člověku. Arno Stern podchytil, jak tuto chuť rozvíjet, jak podporovat autenticitu a spontaneitu u každého účastníka kurzu.
Jeho metoda nám přináší uvolnění, harmonii, radost a hravost. V dnešní rychlé a konzumní době mohou být děti i dospělí, kteří nejsou orientováni na výkon, frustrovaní a znevýhodnění. Proto nabízím ve svém ateliéru v uzavřeném prostředí s danými pravidly zážitkové malování. Probouzíme tak vlastní tvořivost a spontaneitu. Postupně objevujeme svůj bohatý vnitřní svět a promlouváme k sobě samému.

V bezpečí ateliéru skupinka dospělých i dětí ve věku 6-96 let maluje bez zadání, bez nároků a jakýchkoli ambic, srovnávání, pouze z potřeby se vyjádřit = lidská stopa.
Průvodce (Iva) nehodnotí, neinterpretuje, ale respektuje, vytváří a drží bezpečný svobodný prostor k sebevyjádření každého jednotlivce. Ten pouze maluje napojen sám na sebe s veškerým komfortem, který má k dispozici. Promaluje se sám k sobě, k vlastním jistotám a zdrojům.
Na rozdíl od uměleckého díla tento výtvor není určen žádnému příjemci (neopustí ateliér). Tím je zaručena absolutní tvůrčí svoboda. Rozvíjíme tím svou kreativitu a sebedůvěru.

Kurzy