VÝTVARNO
“Uměním má být celý náš život." Václav Boštík
Moc se mi líbí citát skvělého malíře Václava Boštíka.” Umění, to nejsou jen umělecká díla. “Uměním má být celý náš život. Ty obrazy či sochy jsou pouze jakési stopy podél cest, kterými jsme prošli. Jsou to znamení o práci nás samých. Jsou to otázky nebo odpovědi na otázky, které jsme si kladli.”

Mám pocit, že moje výtvarná i terapeutická práce jsou opravdu stopy podél cesty, kterou celý život kráčím. Jsou to znamení o mé práci. Jsou to i otázky a odpovědi, které jsem si na této cestě kladla a stále kladu.
A já stále hledám, stále jsem na cestě!

Monografie s názvem Dotýkání vyšla ke stejnojmenné výstavě v roce 2016 v Galerii U prstenu. Bohatá obrazová publikace, která zachycuje průběh mého výtvarného života od loutkářské tvorby, keramiky, skla, fotografií až po současnost. Knihu napsala Milena Klasová.

Kniha Dotýkání, Milena Klasová
Nakladatelství Meandr, 2016

Knihu je možné si zakoupit.

Koupit knihu Ukázky fotofrafií Více info o výstavách