AHACARDS
Sada terapeutických karet pro práci s pohybem a výtvarnem
AHACARDS© jsou mnou vytvořené terapeutické karty, které využívám v terapeutické práci s klientem. Poprvé byly představeny na světové biosyntetické konferenci v Barceloně (2018). Sadu 147 oboustranných karet AHACARDS© nabízím k prodeji terapeutům spolu se vzdělávacími kurzy.

Karty nabízejí mnohostranné a kreativní využití. Protože AHACARDS používám již delší dobu, nabízím též inspirativní workshopy pro držitele licence pro práci s AHACARDS v Liberci.

Karty můžeme používat dvěma základními způsoby: v individuální práci nebo v práci se skupinou. Výběr způsobu zadání je závislý na individuální potřebě klienta nebo skupiny. Úkolem terapeuta je poskytnout klientovi co největší prostor k vyjádření, společně objevovat významy a skryté úhly pohledu.
Postup práce
Příklad č. 1
Pocity

1. Jednu třetinu karet rozložím barevnou částí nahoru a zbytek tělovou částí nahoru.
2. Klient si vybere kartičku, která nejlépe vystihuje to, jak se dnes cítí.
3. V závěru procesu, kartu otáčím – pasuje/nepasuje, co mohu změnit v barvě /pohybu.


Zadání
Příklad č. 2
Práce s lifefield modelem na více setkání.

1. Klient nakreslí lifefield model (edukace o něm).
2. Pak jím prochází.
3. Podle pocitu vybarví jednotlivé segmenty.
4. Do jednotlivých segmentů vybere a položí kartičku z AHACARDS
5. Umístí karty tak daleko od essence (středu), jak se v dané výseči cítil.
6. Tělové karty klient prozkoumává, zaujímá polohy a zkoumá rozsah pohybu a jeho variant.
7. Zkoumáme, jaká poloha by klientovi vyhovovala, aby se cítil lépe.
8. Reflexe.

Zadání
Příklad č. 3
Životní cesta

1. Na pás papíru klient maluje pětiletý životní příběh.
2. Na významné události vybere a položí AHA kartu.
3. Sdílíme a prozkoumáváme pohyby a barvu. Co pro klienta znamená?
4. V závěru každého prozkoumávání kartu otáčíme (hodí se/nehodí se? Co mohu udělat, aby do linie lépe pasovala?)

Zadání C2
Příklad č. 4
Cesta od minulého sezení

1. Na pás papíru klient vybírá AHA karty na významné události, které se staly od minulého sezení.
2. Maluje pro ně podklad.
3. Zkoumáme pohyby a barvy.
4. Otáčíme karty.

Zadání D
Příklad č. 5
Práce s restriktivními obrazy/vysleny

1. Klient napíše restriktivní hlášky, které ho provází životem.
2. Zkoumáme společně postoje (jak změnit postoj).
3. Otáčíme kartu.