ARTETERAPIE
ARTETERAPIE
„Jsme stvořeni k tomu, abychom byli šťastni v nedokonalém světě.“ Albert Pesso
Někdy jsou slova velmi nepřesná k vyjádření toho, co chceme sdělit. Někdy jsme jen zacykleni ve slovech a myšlenkových pochodech. Právě v Arteterapii lze rozpoznat, kde se klient nachází, aniž by se ztratil nebo aniž by si nevědomě něco nalhával.

Proto mám Arteterapii ráda. Pomáhá nám dívat se na problémy, na to, co nás v životě zatěžuje, znejišťuje jiným způsobem a s odstupem. Kreativní formou pak uvidět a měnit zažité stereotypy. Změna pohledu na problém, na tíživou životní situaci, může vést k novým vitálním impulzům vedoucím k seberozvoji.

A to vše máme v Arteterapii ve svých rukách. Do slova a do písmene!!"

Ráda bych upozornila, že při Arteterapii není třeba žádných výtvarných schopností. Stačí mít chuť a být otevřený k tomu, co přichází, nechat se vést vlastní kreativitou a chutí si hrát.

Pomocí tvoření cítíme a prožíváme. Při vlastní tvorbě přicházejí myšlenky, vzpomínky, emoce, tělové reakce. To vše bereme do hry. Společně s klientem se díváme, celý proces reflektujeme, rozvíjíme a integrujeme. Tím vším posouváme terapeutický proces dál. Klient si může vybrat výtvarný materiál nebo uvážíme společně, který materiál popř. výtvarná technika nejlépe vyhovuje danému tématu.

V rámci Arteterapie využívám sadu terapeutických karet AHACARDS (www.AHACARDS.cz), která propojuje Arteterapii a Biosyntézu (www.biosynteza.cz). Používám různé imaginativní techniky a ráda pracuji se sny svých klientů.
BIOSYNTÉZA
BIOSYNTÉZA
„Jeden gram kontaktu je cennější než tuna vědomostí.“
Biosyntéza je přístup v somatické tzn. na tělo orientované psychoterapii. Všechny naše psychické starosti se odráží v našem těle. Často však nejsme k našemu tělu dost pozorní a naše tělo onemocní. (NEMOC znamená, že něco nemůžeme dělat tzv. BEZMOC).

Biosyntéza vede k porozumění souvislostí mezi nemocí a psychikou, se zaměřením na jedinečnost a individualitu každého člověka. V centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta. Respekt k jeho individuálním odlišnostem a jedinečným vnitřním zdrojům.

Biosyntéza propojuje poznatky západního
a východního způsobu léčení.

Podporuje přirozený růst člověka zaměřený na propojení vitálních, emocionálních, fyzikálních a duchovních schopností. Více na https://www.biosynteza.cz/biosynteza-jako-metoda