Správce údajů: Iva Ouhrabková, Pekárkova 305, Liberec 15, Česká republika, IČO: 64031004
Subjekt údajů: Fyzická nebo právnická osoba (Subjekt).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů není určen.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:

V případě odeslání kontaktního nebo rezervačního formuláře, přihlášení k odběru novinek pomocí newsletteru či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce, souhlasí Subjekt údajů se zpracováním osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Správce dle Článku 6 - EU Obecného nařízení o ochraně osobních údajů "Zákonnost zpracování" (GDPR).

1. Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt, adresa bydliště.

2. Osobní údaje Subjektu se zpracovávají za účelem zaslání nabídky a rezervace služeb Správce.

3. Doba zpracování osobních údajů je do odvolání.

4. Subjekt má právo na informace, na výmaz, na opravu, na přístup, přenositelnost i právo vznést námitku prostřednictvím emailové adresy iva@ouhrabkova.cz

5. Osobní údaje Subjektu zpracovávají pověření zaměstnanci správce.

6. Subjekt souhlasí, že poskytl osobní údaje dobrovolně.