PŘIHLÁŠKA NA KURZ
Artefiletikou k rozvoji osobnosti a sebepoznání
Vzdělávací program, kde se seznámite s artefiletikou formou praktických ukázek a jejich reflexí, které vychází z předpokladu kreativních technik prostřednictvím vlastního prožitku s možností reflexe a sdílení s ostatními.
Podrobnosti

Seminář je veden formou zážitkové aktivity se zaměřením na sebepoznání a rozvoj osobnosti každého z účastníků. Principem je, aby si každý účastník zkusil dané metody na sobě a s přehledem je využíval ve své pedagogické praxi. Uvědomí si důležitost individuálního přístupu ke každému jedinci. Získáte mnoho podnětných nápadů jak tuto individualitu u dětí nepotlačovat, ale naopak dále rozvíjet.

Pozn. Vzdělávací program je v procesu akreditace u MŠMT (udělení akreditace očekáváme v první polovině listopadu 2019).

Více informací o programu + registrace účastníků:
www.cvlk.cz

Termín: 15. 11., 28. 11. a 29. 11. 2019

Dotazy: aha@ivaouhrabkova.cz

Přihláška na kurz